Bert Christensen's
Cyberspace Home
Ito Shinsui
Japanese
1898 - 1972
"Young Girl Washing"
Young Girl Washing